Aurora – Gold Trading

ราคาทองคำแท่ง 96.5

รับซื้อ ขายออก
ทองออโรร่า 19,620.00 19,700.00
ทองสมาคม 19,610.00 19,700.00

ราคาทองคำแท่ง Realtime

รับซื้อ ขายออก
ทอง 96.5 19,661.00 19,694.00
ทอง 99.99 20,383.00 20,411.00
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ราคาย้อนหลัง
Aurora – Gold Trading

ราคาทองคำแท่ง


แหล่งที่มา รับซื้อ ขายออก
ราคาทองออโรร่า 96.5 19,620.00 19,700.00
ราคาทองสมาคม 19,610.00 19,700.00
ราคาทอง 96.5 (Realtime) 19,661.00 19,694.00
ราคาทอง 99.99 (Realtime) 20,383.00 20,411.00
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ราคาย้อนหลัง