Aurora – Gold Trading

ราคาทองคำแท่ง 96.5

รับซื้อ ขายออก
ทองออโรร่า 19,310.00 19,400.00
ทองสมาคม 19,300.00 19,400.00

ราคาทองคำแท่ง Realtime

รับซื้อ ขายออก
ทอง 96.5 19,352.00 19,387.00
ทอง 99.99 20,065.00 20,095.00
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ราคาย้อนหลัง
Aurora – Gold Trading

ราคาทองคำแท่ง


แหล่งที่มา รับซื้อ ขายออก
ราคาทองออโรร่า 96.5 19,310.00 19,400.00
ราคาทองสมาคม 19,300.00 19,400.00
ราคาทอง 96.5 (Realtime) 19,352.00 19,387.00
ราคาทอง 99.99 (Realtime) 20,065.00 20,095.00
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ราคาย้อนหลัง